Strategische samenwerking Nederlandse vrijetijdssector


Strategische samenwerking Nederlandse vrijetijdssector

Komen tot een nationale databank voor toerisme, recreatie & cultuur

VVV Nederland / Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen / Nederlands Uit Bureau, 2007Het NBTC, VVV Nederland en het NUB zijn drie organisaties werkzaam binnen de vrijetijdssector die ieder hun eigen werkterrein hebben maar die qua informatie-architectuur op elkaar lijken.

Tot 2007 werkten deze organisaties op ICT-gebied nauwelijks met elkaar samen. Alle drie de organisaties stonden voor een grootschalige investering op dit gebied. Er stond toen het idee om een strategische samenwerking te onderzoeken. Braxwell heeft dit onderzoek begeleid in een gezamenlijke opdracht.

In een aantal workshops is onderzocht wat deze samenwerking zou kunnen inhouden, wat de rolverdeling zou zijn en wie welke investering zou plegen. Dit proces heeft ertoe geleid dat

  • In de daarop volgende jaren de Nationale Databank voor Toerisme, Recreatie & Cultuur is ontwikkeld en ge├»mplementeerd.
  • Er contentplatformen zijn ontwikkeld voor de toeristische sector.
  • Het NBTC afnemer is geworden van de NDTRC en daarmee een belangrijk deel van haar eigen registraties kon afstoten.
  • Het NUB is overgenomen door VVV Nederland.