Smart Port Platform


Smart Port Platform

Omvang ramp beperken door directe toegang tot data gevaarlijke stoffen

Amsterdam Smart City, 2015 – hedenDe Amsterdamse haven is in de wereld de grootste opslag van benzine. Daarnaast liggen er nog allerlei gevaarlijke stoffen opgeslagen. De dichtheid van deze opslag is tevens vrij dicht. Indien er een ramp van flinke omvang plaatsvindt, is er een kans dat deze zich verder verspreid is zeker aanwezig.

Tot nu toe zijn de veiligheidspartijen (Brandweer, Veiligheidsregio, etc.) afhankelijk van informatie op papier (vrachtbrieven, voorraadstaten, etc.). Los van het feit dat deze informatie vaak slechts een fractie van de werkelijk beschikbare informatie, is deze informatie pas beschikbaar als de hulpdiensten arriveren op de betreffende locatie. Bovendien ontbreekt een overzicht van de actuele situatie.

Braxwell heeft een uitwisselingsplatform ontworpen waarbij een trusted third party in geval van een ramp real-time informatie krijgt uit de MRP-systemen van de bedrijven. Hierdoor kan kritische informatie aanzienlijk sneller beschikbaar komen voor de veiligheidspartijen en een ramp aanzienlijk beperken.

 

Foto credits: Foto Video Honing (Supplied by Port Of Amsterdam free of rights)