Nationale databank voor Toerisme, Recreatie & Cultuur


Nationale databank voor Toerisme, Recreatie & Cultuur

De basis voor het “Funda van de vrijetijdsvoorziening”

VVV Nederland, 2007 – 2010Vrijetijdsorganisaties zijn in Nederland decentraal georganiseerd. Iedere VVV valt onder een zelfstandig bestuur en wordt vaak deels gefinancierd door de lokale of regionale overheid. Om die reden heeft ieder zijn eigen website.

Echter consumenten laten zich niet (meer) leiden door bestuurlijke grenzen en willen integraal geholpen worden. Daarom is een model waarbij content centraal wordt verzamelt en via verschillende modellen en via verschillende kanalen kan worden toegepast.

Braxwell is vanaf het begin bij dit traject betrokken geweest. De analogie met Funda is bewust gekozen omdat de huizenmarkt van vergelijkingen vertoond met de vrijetijdsmarkt en dat dit initiatief na al die jaren nog steeds marktleider is.