Open data hackathons


Open data hackathons

Samenwerken met de grote app developers community in Amsterdam

Gemeente Amsterdam, 2011 – hedenAls onderdeel van het Open data programma van de gemeente Amsterdam zijn er een flink aantal events georganiseerd waarbij app-ontwikkelaars gestimuleerd werden met open data aan de slag te gaan.

Braxwell vervulde hierbij vaak de volgende rollen:

  • Mede-organisator en vaststellen van het concept en reglementen van het event
  • Publicatie, toelichting en ondersteuning van/bij de beschikbare data
  • Lid van de jury

De opzet van de hackathons is in de loop van de tijd flink aangepast. Initieel was het opgezet als een wedstrijd waarin hackers in enkele dagdelen een eigen app maken met beschikbare data zonder verder enige sturing. Inmiddels verbinden we creatief talent veel meer aan concrete challenges van de stad en de personen (intern en extern) die probleemeigenaren zijn.

Voor de deelnemers gaan de baten tegenwoordig verder dan het traditionele prijzengeld. Steeds meer lijdt het tot concrete opdrachten voor appbouwers.