Incident Message Exchange


Incident Message Exchange

Data delen waar het eigenlijk niet kan

Amsterdam Smart City, 2015 – hedenPolitie, brandweer en de GGD werken al decennia nauw samen. Toch zijn er veel situaties waar verbeteren van deze samenwerking zelfs mensenlevens kan redden.

Een paar jaar gelden werd bij de opvolging van een brandmelding een brandweerman neergestoken door een geestelijk instabiele bewoner. Bij de GGD was bekend dat deze bewoner gevaarlijk kon zijn. De terechte reactie van de brandweerman was “Waarom weten wij dat niet?”. Het antwoord was helaas simpel “Dit soort informatie mogen we niet delen i.v.m. het privacybelang van de patiënt.”

Om deze situatie in de toekomst het hoofd te kunnen bieden heeft Braxwell een concept ontwikkeld waarbij de betrokken partijen elkaar signalen kunnen geven in de vorm van een kleurcode. De kleur is een advies in dit geval de brandweerman om rekening te houden met bestaande omstandigheden, zonder enige informatie te delen (want dat kan niet).

Deze Incident Message Exchange is gerealiseerd met behulp van standaard software van Enable-U.