Amsterdam Open Data


Open Data programma Amsterdam

Werken aan transparantie, efficiëntie en economische waarde

Gemeente Amsterdam / Amsterdam Smart City, mei 2011 – hedenSinds enkele jaren werkt Amsterdam hard aan het publiek beschikbaar maken van haar data in een apart programma. Braxwell heeft vanaf het begin hieraan invulling en leiding gegeven. Doelstelling hierbij waren:

  • Transparantie naar de burger en bedrijven
  • Het verhogen van de interne efficiency
  • het creëren van economische waarde door hergebruik van de data

Dit programma omvat een veelheid aan projecten en initiatieven. Zoveel dat daar in aparte items over wordt toegelicht.

Als zelfstandige resultaten heeft dit programma tot nu toe opgeleverd: