Wat we doen


Onze missie

Innovatie realiseren.

Uw organisatie verbeteren, aan de hand van een doordachte strategie en een realistische routekaart. Met onze schouders eronder en voeten in de modder. Meer daadkracht dan dikke rapporten.


Onze werkzaamheden

Wij zijn onderdeel van uw team en geven daar ook leiding aan. Samen met uw medewerkers geven we vorm aan uw innovatiestrategie en zorgen voor de realisatie ervan.

 

  • Strategie en doelen worden verkend en vastgesteld.
  • Planning wordt stap voor stap uitgewerkt.
  • Projecten worden gedefinieerd en gerealiseerd.
  • Leveranciers worden geselecteerd en begeleid.
  • Medewerkers worden opgeleid en begeleid.
  • Resultaten worden gerealiseerd!
Voorbeelden van onze werkgebieden

Open & gedeelde data

Data is brandstof voor innovatie. Door uw data te delen met andere ontstaan interessante mogelijkheden om uw eigen organisatie te verbeteren en te innoveren, intern en samen met uw partners.

Internet of Things

Met verschillende soorten sensoren wordt er intelligentie toegevoegd aan voorwerpen, waardoor er legio nieuwe toepassingsmogelijkheden ontstaan.
Wij helpen u graag om optimaal te profiteren van deze nieuwe kansen.

Webtoepassingen

Een app of een website alléén is zelden een oplossing voor uw probleem. De juiste samenwerking tussen uw bestaande organisatie en nieuwe technologieën wel. Wij ondersteunen u daar graag bij.

Big data

Big Data gaat niet om de ‘grootte’ van de data, maar om het herkennen van onvoorziene kansen. In diverse projecten hebben wij hier uitgebreide ervaring mee.

Samenwerkingen

Innoveren doe je niet alleen. Braxwell heeft uitgebreide kennis, ervaring en methoden om samenwerkingen op te zetten en gezamenlijk initiatieven te realiseren waarbij alle deelnemers profiteren.

Start up

Braxwell heeft uitgebreide ervaring met het opzetten van nieuwe bedrijven en initiatieven. Niet alleen als adviseur, maar ook als partner of co-founder. Zoals gezegd, wij staan graag met onze voeten in de modder.

Wat we niet doen

Wij ontwikkelen geen software of websites.
Wij ontwikkelen zelden een strategie of schrijven rapporten zonder betrokken te zijn bij de daadwerkelijke uitvoering


Onze referenties

De afgelopen jaren werkten wij aan innovaties voor o.a.: